Giúp Đỡ Kỹ Thuật

Xin gởi username và password về email

bấm vào đây để tìm username và password của bạn

Cần biết cách đọc chữ lớn

Internet Explorer Menu Bar: Click View / Text Size / Largest

Cần đánh chữ bằng unicode

bấm vào đây để download UniKey

Cần đọc báo Phục Vụ (PDF)

bấm vào đây để download Acrobat Reader

Cần đọc PowerPoint (PPT)

bấm vào đây để download PowerPoint Viewer

Chuyển Phong Chữ