Reader
Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày với Oswald Chambers
"Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài"
Bản dịch của L.N. Walker
Sách có bán tại Viện Thần Học

 1. Bạn Đã Cảm Nhận Niềm Đau Gây Nên Bởi Cưú Chúa Chưa?
 2. Trách Nhiệm Ngài Ũy Thác Cho Chúng Ta
 3. Đây Có Phải Là Con Người Thật Của Tôi Không?
 4. Ngài Có Thật Là Cưú Chúa Của Tôi Không?
 5. Nắm Lấy Bước Kế Tiếp
 6. Nguồn Của Sự Vui Sướng Chan Hoà
 7. Một Đời Sống Đầu Phục
 8. Thối Lui Hay Cùng Bước Đi Với Jêsus?
 9. Làm Một Gương Mẫu Của Sứ Điệp Ngài
 10. Vâng Theo "Sự Hiện Thấy Trên Trời"
 11. Hoàn Toàn Đầu Phục
 12. Sự Hàng Phục Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Vì Cớ Chúng Ta
 13. Khuất Phục
 14. Bài Học Về Sự Kinh Ngạc
 15. Vị Chủ Sẽ Phán Xét
 16. Mục Đích Căn Bản Của Người Đầy Tớ<
 17. Tôi Sẽ Nâng Tôi Lên Đến Trình Độ Nầy Không?
 18. Đời Sống Đức Tin Của Áp-ra-ham
 19. Tình Bằng Hữu Với Đức Chúa Trời
 20. Để Được Giống Như Ngài Hay Chỉ Chú Ý Cách Đơn Sơ Thôi?
 21. Tấm Lòng Nóng Cháy
 22. Tâm Trí Tôi Có Thiên Về Xác Thịt Không?
 23. Hạ Xuống Cho Mục Đích Của Ngài
 24. Gìn Giữ Một Tình Tương Giao Xứng Đáng
 25. Khải Tượng Thiêng Liêng Qua Sự Thánh Khiết Cá Nhân
 26. Khải Tượng Thiêng Liêng Qua Đặc Tính Cá Nhân
 27. Không Có Một Vài Hiểu Lầm Nào Sao?
 28. Những Cuộc Viếng Thăm Bất Ngờ Của Cưú Chúa
 29. Thiêng Liêng Hay Cứng Cỏi Đối Với Đức Chúa Trời?
 30. Sự Lưu Tâm Hay Tính Giả Đạo Đức Trong Chúng Ta?
 31. Giúp Đỡ Hay Vô Tâm Đối Với Người Khác

(c) 2004-2009 VietChristian.com and its software. All rights reserved


Top