Reader
Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày với Oswald Chambers
"Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài"
Bản dịch của L.N. Walker
Sách có bán tại Viện Thần Học

 1. Một Đời Sống Của Sự Hy Sinh Trong Sạch Và Thánh Khiết
 2. Dốc Đổ Nước Của Sự Thỏa Mãn
 3. Của Ngài!
 4. Tỉnh Thức Với Jêsus
 5. Những Dòng Sông Của Đời Sống Chảy Vượt Xa
 6. Các Suối Của Ơn Phước
 7. Tự Làm Lấy Một Mình
 8. Tự Làm Lấy Một Mình
 9. Vũ Khí Của Sự Truyền Giảng
 10. Vũ Khí Cho Sự Truyền Giảng
 11. Trải Qua Cơn Bối Rối Thuộc Linh
 12. Sau Sự Đầu Phục -- Kế Đến Là Gì?
 13. Tranh Luận Hay Vâng Lời?
 14. Điều Gì Phải Từ Bỏ
 15. Cầu Nguyện Chúa Trong Nơi Kín Đáo
 16. Có Điều Gì Tốt Trong Sự Cám Dỗ Không?
 17. Sự Cám Dỗ Của Ngài Và Của Chúng Ta
 18. Bạn Có Đang Tiếp Tục Đi Với Chúa Jêsus Không?
 19. Điều Răn Thiêng Liêng Của Đời Sống
 20. Mục Đích Vốn Định Của Người Truyền Giảng
 21. Chủ Và Thầy Của Người Truyền Giảng
 22. Mục Tiêu Của Người Truyền Giảng
 23. Sự "Đi" Cho Sự Chuẩn Bị
 24. Sự "Đi" Cho Tình Tương Giao
 25. Sự "Đi" Cho Sự Giải Hoà
 26. Sự "Đi" Cho Sự Từ Bỏ
 27. Sự "Đi" Cho Sự Giống Nhau Vô Điều Kiện
 28. Sự Biết Trước Về Tiếng Gọi
 29. Sự Uûy Nhiệm Của Tiếng Gọi
 30. Chỗ Được Nâng Cao Hơn

(c) 2004-2009 VietChristian.com and its software. All rights reserved


Top