BÁO PHỤC VỤ

KINH THÁNH

THƯ VIỆN THẦN HỌC VIỆT NAM

Log in

SÁCH THAM KHẢO

 • Bàn Tay Giúp Đỡ, Anthony Yeo
 • Giải Nghĩa Kinh Thánh (7 Bộ)
 • Hướng Đến Một Thần Học Hội Nhập Cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
 • Missio Dei Revisited: A Vietnamese Perspective

SÁCH GIÁO KHOA

 • Ba Ngôi Thiên Chúa
 • Biện Giáo
 • Các Sách Thi Ca Trong Kinh Thánh, Giáo Sư Nguyễn Xuân Hồng
 • Căn Bản Cơ-đốc Giáo
 • Chiến Lược Cho Một Bài Viết Hiệu Quả, Ngô Thị Kim Liên
 • Cơ-đốc Giáo Dục
 • Cơ-đốc Giáo Dục: Các Nền Tảng Cho Thế Kỷ 21
 • Cơ-đốc Giáo -- Niềm Tin Biện Giải, C.S. Lewis
 • Cựu Ước Lược Khảo I
 • Cựu Ước Lược Khảo II
 • Giáo Lý Căn Bản
 • Hướng Dẫn Học Kinh Thánh
 • Những Chủ Đề Trong Thần Học Cựu Ước
 • Lịch Sử Hội Thánh
 • Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa, Paul Kauffman
 • Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh, T. Norton Sterrett
 • Phương Pháp Soạn Bài Giảng (Phần I), Harold E. Knott
 • Phương Pháp Viết Khảo Luận
 • Quan Điểm Thần Đạo, Gordon R. Lewis
 • Sứ Điệp Cựu Ước
 • Sứ Điệp Tân Ước
 • Sự Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ, Phạm Hoàng
 • Tân Ước Lược Khảo
 • Thần Học Cơ Đốc Giáo (Tập I), Millard J. Erickson
 • Thánh Kinh Nhập Môn
 • Thế Giới Thời Tân Ước
 • Thờ Phượng Đức Chúa Trời, Trần Nghị
 • Tâm Lý Học Nhập Môn
 • Tiểu Tiên Tri
 • Tìm Hiểu Tân Ước
 • Tổ Chức Nhóm Nhỏ, Ánh Tuyết Fisher
 • Triết Học Đại Cương
 • Văn Chương Việt Nam


Tất cả tài liệu trong thư viện chỉ được quyền sử dụng cho nhu cầu cá nhân và không với mục đích tư lợi. Tái xuất bản các tài liệu trong thư viện, in ấn các tài liệu dưới mọi hình thức, và đăng tải tài liệu của thư viện trên mạng mà không có sự cho phép từ Viện Thần Học thì bị ngăn cấm.

:: Trang Chủ :: Mua Sách :: Giúp Đỡ Kỹ Thuật :: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày